Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż gmina odcinkiem nowym; zasady nabywania przez gminę własności dróg należących dotychczas do Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. K 54/12

k 54/O zbadanie zgodności art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku;