Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie stosowania przepisów ustawy nowelizowanej do przedsięwzięć EURO 2012 - niezrealizowanych przed rozpoczęciem turnieju Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; nadanie ustawie mocy wstecznej. Kp 1/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z art. 2 Konstytucji RP;