Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości znacznej szkody i szkody. P 42/09

a) Czy art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy był w okresie od dnia 17 października 1997 roku do dnia 30 marca 2001 roku zgodny z art. 7. art. 65 ust. 4. art. 87 ust. 1 i art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

b) Czy art. 771 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy był w okresie od dnia 30 marca 2001 roku do dnia 1 stycznia 2003 roku zgodny z art. 7, art. 65 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

c) czy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników było w okresie od dnia 1 lutego 1998 roku do dnia 30 marca 2001 roku zgodne z art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy w związku z art. 7. art. 65 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

d) Czy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników było w okresie od dnia 30 marca 2001 roku do dnia 1 stycznia 2003 roku zgodne z art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy w związku z art. 7, art. 65 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;