Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasacja SK 30/05

O stwierdzenie, że art. 535 § 2 Kodeksu postępowania karnego jest niezgodny z art.2 Konstytucji RP;