Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przetwarzania danych o zdrowiu. SK 14/09

O zbadanie zgodności przepisu art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisu art. 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej z art. 47, art. 51 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;