Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium. SK 31/08

O zbadanie zgodności art. 422 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych - w zakresie w jakim pozbawia odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej prawa do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia odmawiającej udzielenia absolutorium - z art. 32, art. 45 ust. 1, art. 47 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;