Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w świetle obowiązujących przepisów. SK 36/09

Sprawa połączona z SK 35/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 35/09)