Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb uchwalenia ustawy. P 28/10

Czy art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w części, w której uchyla ona przepis art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 7 i art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP;

Postępowanie umorzone postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r.