Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji przez sąd II instancji bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia jej braków. SK 14/08

O zbadanie zgodności art. 3701 w związku z art. 373 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45, art. 77 i art. 78 Konstytucji RP;