Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Likwidacja skutków powodzi K 22/02

O stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 2 i art. 2 ustawy z 18 grudnia 1997 roku o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku, z art. 2 Konstytucji RP;