Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia samorządu notarialnego; egzamin notarialny K 4/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 12 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art.12 § 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP;

3) art.12 § 3 i 4 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 17 ust.  1 oraz art. 2 Konstytucji RP;

4) art. 74 § 2 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

5) art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, zmieniającego brzmienie art. 75 ustawy - Prawo o notariacie z art.17 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 74 § 6 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

7) art. 74 § 1 ustawy - Prawo o notariacie w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 71b § 1 i art. 71f § 1-3 ustawy - Prawo o notariacie, dodanymi przez art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;