Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych SK 32/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 roku w wyniku zmiany wprowadzonej w drodze art. 60 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przewidujący całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, z następującymi wzorcami konstytucyjnymi:
1) art. 2 Konstytucji RP tj. wynikającą z tego przepisu zasadą poprawnej (prawidłowej) legislacji;
2) art. 20 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – zasadą wolności działalności gospodarczej;
3) art. 54 w związku z art. 31  ust. 3 Konstytucji RP – zasadą wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji;
4) art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – zasadą wolności komunikowania się;
5) art. 68 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – prawem do ochrony zdrowia;
6) art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP – zasadą proporcjonalności.