Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalenie przez komornika kosztów postępowania P 26/05

Sprawa połączona z P 18/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 18/05)