Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód. SK 11/09

O zbadanie zgodności art. 400 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 363 § 1, art. 365 § 1, art. 410 § 1 i art. 435 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 18, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim:

- skuteczne i uzasadnione wniesienie skargi o wznowienie postępowania w sprawie o rozwód nie uchyla prawomocności wcześniejszego wyroku,

- zawarcie przez jedną ze stron kolejnego małżeństwa uniemożliwia prowadzenie postępowania o wznowienie postępowania dotyczącego wyroku wydanego w sprawie o rozwód, a w konsekwencji zmiany tego wyroku;