Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie w obowiązku uiszczenia opłaty sądowej w przypadku złożenia przez stronę zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, od tego czy zgłoszenie wniosku nastąpiło przed sądem I czy II instancji SK 74/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 594, ze zm.) z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.