Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezaskarżalność orzeczenia reformatoryjnego wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny SK 29/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 188 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, ze zm.) z art. 10 w związku z art. 184; art. 45 w związku z art. 78 oraz art. 20 i art. 22 w związku z art. 64 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.