Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu SK 30/13

Sprawa połączona z SK 29/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 29/13)