Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 49/15

Sprawa połączona z P 28/15, P 29/15, P 30/15, P 48/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 28/15)