Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. P 80/08

Czy art. 75 § 2 pkt 1 lit. b i § 3 3 oraz art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa są zgodne z art. 2 i 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim pomijają wśród osób uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem;