Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do stanu spoczynku sędziego P 5/03

Czy przepisy art. 783 § 2, 3, 4 oraz art. 83 § 1 ustawy z 20 czerwca 1985 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, uchylone ustawą z 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, są zgodne z art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 180 Konstytucji RP