Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność kasacji. SK 2/04

Sprawa połączona z SK 32/03 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 32/03)