Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 57/15

Sprawa połączona z P 62/15, P 63/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 57/15)

Połączone pytania prawne czy art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych w związku z art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego są zgodne z art. 2 i 7 Konstytucji RP.