Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakład opieki zdrowotnej - organ założycielski. K 3/03

Sprawa połączona z K 31/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 31/02)