Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Procedura legislacyjna. K 4/11

O zbadanie zgodności przepisu art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym obowiązku używania świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza z art. 118 pkt 1 i pkt 2 w związku z przepisem art. 119 pkt 1 - 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;