Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia gminy - Półwysep Helski K 37/02

O stwierdzenie niezgodności: 1) art. 3 ustawy z 24 lipca 2002 roku o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 164 ust. 1 i 3, art. 165, art. 166 ust. 1 Konstytucji RP, 2) art. 15 ust. 2 ustawy z 24 lipca 2002 roku o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;