Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat za czynności adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu SK 62/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 2 ust. 1-3 w związku z § 4 ust. 1 w związku z § 6 w związku z § 7 ust. 1 pkt 11 w związku z § 7 ust. 4 w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1-3, art. 65 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP.