Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej U 2/21

Wniosek o zbadanie zgodności § 11, § 20 ust. 2, § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z:
a) art. 45 ust. 1 w związku z preambułą i art. 2 Konstytucji RP,
b) art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, 
c) art. 29 ust. 2, art. 43, art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.