Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. SK 11/12

O zbadanie zgodności art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie, w jakim ogranicza prawo do rekompensaty do właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, który "w dniu 1 września 1939 r. zamieszkiwał na byłym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej" i nie przyznaje takiego prawa każdemu właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na skutek okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., spełniającemu wymóg obywatelstwa polskiego z art. 2, art. 31 ust. 1 i ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;