Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne SK 54/03

O stwierdzenie niezgodności art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;