Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych K 18/05

O stwierdzenie zgodności:

1) art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

3) art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;