Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania rent socjalnych. P 11/12

Czy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej w zakresie uzależniającym przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;