Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy (sąd, którego właściwość do rozpoznania danej sprawy określa ustawa) SK 43/15

Sprawa połączona z SK 41/15, SK 42/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 41/15)