Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości alimentów; obowiązek alimentacyjny. SK 27/12

O zbadanie zgodności art. 60 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 2, art. 32 i art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;