Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wznowienia postępowania przygotowawczego zakończonego postanowieniem sądu SK 77/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 540 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) „w zakresie w jakim nie określa zasad wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem Sądu”,

2) lub alternatywnie całości ustawy wymienionej w punkcie 1 „w zakresie w jakim nie określa zasad wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem Sądu”

z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.