Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sędziowskie. P 44/12

Sprawa połączona z P 35/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 35/12)