Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie zdrowotne P 7/03

Czy przepis art. 53 ust. 2 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym jest zgodny z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP;