Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności radców prawnych SK 52/03

O stwierdzenie niezgodności § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z: art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2, art. 2 w związku z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP;