Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Organizacja aplikacji notarialnej U 5/14

Wniosek w sprawie zgodności:
1) § 6 ust. 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji aplikacji notarialnej w zakresie, w jakim zawiera odesłanie do § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji aplikacji notarialnej, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 40 § 1 pkt 9, art. 73 i art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie,
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 40 § 1 pkt9, art. 73 i art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.