Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu nakazowym SK 6/06

O stwierdzenie niezgodności art. 493 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;