Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga meldunkowa) od złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia SK 64/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 21 ust. 21 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w związku z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z:

1) art. 84 oraz art. 217 w związku z art. 2 oraz art. 32 ust. 1, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
2) art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP.