Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w uczelniach państwowych SK 39/05

O stwierdzenie niezgodności art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym z art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji RP;