Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny P 4/17

sprawa połączona z P 3/17 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 3/17)