Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak określenia maksymalnego okresu trwania aresztowania tymczasowego w postępowaniu karnym. SK 3/12

O zbadanie zgodności art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji RP;