Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych K 55/13

Sprawa połączona z K 29/13, K 43/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 29/13)