Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sporządzanie planów urządzenia lasów K 29/06

O stwierdzenie niezgodności art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach z art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji RP;