Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych. K 27/08

O zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku, w części w jakiej przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;