Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dodatki mieszkaniowe U 14/02

O stwierdzenie niezgodności:
1. § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych w zakresie, w jakim wyłącza on ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów z wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego z art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP;
2. § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 w zakresie, w jakim wyłącza on ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu z wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego z art. 6 ust. 4 pkt 4 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP;
3. § 2 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 w zakresie, w jakim wyłącza on z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego spośród opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego opłaty za energię elektryczną i gaz z art. 6 ust. 4 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zart. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP;
4. § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 w zakresie, w jakim wyłącza on z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego spośród świadczeń związanych z eksploatacją domu jednorodzinnego opłaty za energię elektryczną i gaz z art. 6 ust. 4 pkt 5 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP;