Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak prawa zaskarżenia do sądu ostatecznych decyzji organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego. SK 37/12

Sprawa połączona z SK 8/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 8/11)