Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niewykonanie upoważnienia ustawowego; tryb postępowania przed konsulem K 8/14

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 31  ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 roku o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2) zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem z art. 93 ust. 1 i ust. 2 zdanie 2 w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.