Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Znieważenie grupy ludności albo poszczególnej osoby jako zachowanie podlegające penalizacji SK 61/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) w zakresie, w jakim „kryminalizuje i penalizuje wszelkie zachowania o ustawowych znamionach w nim określonych i nie uwzględnia właściwej równowagi między potrzebą ochrony praw innych osób a koniecznością ochrony prawa do wolności wyrażania opinii”,z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.